કોણ-કોણ છે એ પાંચ સેલિબ્રિટી કપલ્સ જેમણે લગ્નની એક ‘સ્ટીરિયોટાઈપ’ ઈમેજ તોડી છે?

સમાજે લગ્ન સંબંધિત અમુક નિયમો અને ગાઈડલાઈન્સ નક્કી કરેલા છે. ટૂંકમાં સમાજે એક‘સ્ટીરીયોટાઈપ’ઈમેજ ઘડી દીધીછે. આજે આપણે અમુક એવા સેલિબ્રિટી કપલ્સ વિશે વાત કરવાના છીએ જેઓ એ આ ‘સ્ટીરીયોટાઈપ’ ઈમેજ તોડી અને સમાજદ્વારા નક્કી કરેલા નિયમોની પરવાહ કર્યા વિના પોતાનું લગ્નજીવન જીવી રહ્યા છે. તો ચાલો જાણીએ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *