જાણો આપણાં જૂનાગઢના મહેમાન બનીને આવતા પક્ષીઓ વિશે.

આપણાં જૂનાગઢમાં એક બાજુ ગઢ ગરવો ગિરનાર છે તો બીજી બાજુ સિંહોની ત્રાડ સંભળાય એવી ગાંડી ગીર છે. જૂનાગઢએ ઘણી બધી સાંસ્કૃતિક અને પ્રાચીન વારસો ધરાવતી ધરા છે. જૂનાગઢની ધરતી પર ઘણાં બધાં સાધુ સંતો અને દેવી દેવતાઓનો વાસ છે જે જૂનાગઢનાં ઘરેણાં સમાન છે. જૂનાગઢની આ ધરતી પર ઘણાં બધાં રાજાઓએ રાજ કર્યું હતું અને આ સાંસ્કૃતિક અને પ્રાચીન વારસાનું જતન કર્યું અને આ વારસાને ઘણો વધાર્યો પણ ખરાં..!!

જૂનાગઢમાં જોવા મળતી હરિયાળી અનેવાતાવરણ દૂધમાં સાકર ભળે એમ ભળીને જૂનાગઢને મીઠું બનાવે છે. એમાં પણ શિયાળોઆવતા આ વાતાવરણ વધુ રોમાંચક બને છે. આ વાતાવરણને ધ્યાનમાં લઇને શિયાળા દરમિયાન આપણાં જૂનાગઢમાં ઘણા સ્થળાંતરીત પક્ષીઓ મહેમાન બનતાં હોઈ છે. આવો જાણીએ આપણાં જૂનાગઢમાં શિયાળા દરમિયાન મહેમાન બનીને આવતા પક્ષીઓ વિશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *