જાણો નેશનલ કરાટે ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર જૂનાગઢનાં 12 વર્ષીય દિવ્યાંગ ‘વિશ્વ પોશીયા’ વિશે.

લહેરો સે ડરકર નૈયા પાર નહી હોતી,

કોશિશ કરને વાલો કી કભી હાર નહિ હોતી.

આપણાં જૂનાગઢમાં રહેતા 12 વર્ષના બાળકે આ ઉક્તિને સાર્થક કરી બતાવી છે. જેનું નામ છે વિશ્વ પરેશભાઈ પોશીયા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *