90’ના સમયગાળામાં આવતી એ જાહેરાતો એ લોકોના દિલ જીતી લીધા હતા.

ટેલિવિઝન પર જેમ ફિલ્મો અને સિરિયલ્સ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે તેવી જ રીતે બ્રેકમાં આવતી એડ્વર્ટાઇઝમેન્ટ્સપણ એટલી જ મહત્વની ભૂમિકા ભજવે છે. તો 90’ના સમયગાળા દરમિયાન આવેલી ફિલ્મો અને ટેલિવિઝન સિરિયલ્સ વિશે તો આપણે અગાઉ વાત કરી હવે ચાલો એ સમયે ટી.વી. પર જોવા મળેલી લોકપ્રિય એડ્વર્ટાઇઝમેન્ટ્સ યાદ કરીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *